Symbolica paleis der fantasie logo.(Bron Efteling bv)

Symbolica hoofd thema

Symbolica hoofd thema. Bron Efteling bv

Een deel van de Symbolica maquette. (Eigen foto)

Symbolica Maquette 

Foto's Maquette Symbolica. Bron : Eftelwesley 

Vestibule ontvangthal

Vestibule ontvangthal. Bron Efteling bv

Op 11 januari 2016 werd de komst van Symbolica aangekondigd, en al gelijk die dag begon men met de werkzaamheden op de Brink. Het plein werd geheel opgebroken om nooit meer terug te keren. Bezoekers konden voor de bouwhekken linksaf naar Marerijk of rechtsaf naar Anderrijk - de brug naar Ruigrijk was vanaf dat moment niet meer direct bereikbaar vanaf de Promenade en is dat ook heden niet meer. Projectleider tijdens de bouw was Pim van der Ven.

 

Gelegen aan de voet van de Pagode kon de bouw uitstekend gevolgd worden vanuit deze uitkijktoren. Zo kon men in mei 2016 de betonvloer gestort zien worden en al snel was ook de koepel van het Observatorium zichtbaar. Al in juli zat het dak erop en vielen de ontwikkelingen in het interieur dus niet meer te volgen.

Op 31 augustus onthult Sander de Bruijn de piek van het hoogste punt van Symbolica

Op 31 augustus werd het hoogste punt bereikt, en in oktober 2016 was de rest van het exterieur ook goeddeels klaar en begon het afwerken en inrichten van de attractie. Vanaf 16 december presenteerde de Efteling regelmatig nieuwe afleveringen van the making-pff van symbolica op haar youtube-kanaal, waarin net als bij Baron 1898 al veel informatie over de attractie weggegeven werd. In de making-of was onder andere te zien hoe de plantenkas van het Botanicum vorm kreeg, hoe het plafond van het Observatorium werd geschilderd en de Panorama Salon werd geprogrammeerd. Ook tests met de Fantasievaarders en het maken van decoraties in de werkplaats werden getoond in de internetserie.

De indeling in de Fantasievaarder

Observatorium

Observatorium Symbolica. Bron Efteling bv

Maquette Fabelvis

Ontwerp Fabelvis.(bron Efteling bv)

Panorama Salon

Panorama salon Symbolica.Bron Efteling bv

 

 

Al vanaf de Hartenhof-fase stipuleert de Efteling dat Symbolica niet zoals de eerdere darkrides in het park één specifieke ontwerper heeft, maar in teamverband is ontworpen door alle Efteling-designers. Het totaal stond onder leiding van Olaf Vughts (Directeur Imagineering), met Sander de Bruijn als hoofdontwerper, aan wie door Henny Knoet het beheer van het Pardoes-portfolio is toevertrouwd, en Jaap den Bleker als ontwerpcoördinator.

De individuele scènes werden ontworpen door:

  • Sander de Bruijn : Observatorium en Botanicum

  • Karel Willemen : Panorama Salon, Boudoir/Salon/Kabinet, Verborgen Fantasie Depot en Champagnevoorraad

  • Robert-Jaap Jansen en Jeroen Verheij : Vestibule, trappenhuis en station, Provisie Passage en de Koningszaal.

Van Hartenhof naar Symbolica

 

Nadat duidelijk was dat Hartenhof niet meer met het grote ritsysteem Pivotable Passenger Carrier van Vekoma gerealiseerd zou gaan worden, ging het ontwerpteam onder leiding van De Bruijn ook opnieuw aan de slag met de verhaallijnen en scènes van de attractie. Waar voor Hartenhof veel grootse scènes uit het complete Pardoes-legendarium waren voorzien, mogelijk deels zelfs geplaatst op andere planeten uit het universum van Pardoes zoals zombor en mariclia , werd voor Symbolica naast het ritsysteem ook de verhaalcontext van de attractie teruggeschaald naar een meer menselijke maat. Besloten werd om puur te gaan werken aan "het huis van Pardoes", zijnde het paleis waarin Pardoes woont, met scènes en karakters uit dat paleis. Andere elementen uit de door Knoet geconstrueerde wereld zoals Pardoes' antagonist pantagor werden opzij geschoven. Symbolica is specifiek opgezet rondom het formaat van de Fantasievaarder voor zes personen, wat zorgde voor intieme scènes en kleinere gangen, allemaal binnen in het paleis. Hiermee werd bewust ruimte geschapen om het "tovernar"-aspect van Pardoes te kunnen benadrukken: de uiteindelijke opzet van Symbolica geeft volop de ruimte om Pardoes magisch bezig te zien in het paleis waar hij zijn rol als nar te midden van de rest van de hofhouding vervult.

Overigens is het opvallend dat de attractienaam, wanneer we weer naar het Pardoes-legendarium van Knoet kijken, een tegengestelde ontwikkeling doormaakte. Waar Hartenhof daarin eigenlijk alleen het paleis op de planeet Symbolica is, is Symbolicanu gebruikt als naam voor de attractie die alleen nog gaat over het Paleis der Fantasie, terwijl deze naam juist eigenlijk naar de hele planeet verwijst. Om de verwarring compleet te maken heet het plein voor de attractie sinds de opening Hartenhof.

Botanicum

Botanicum Symbolica. Bron Efteling bv

Schatten boudoir 

Schatten boudoir Symbolica. Bron Efteling bv

Symbolica Update 9,12’2019 meer interactie

Symbolica heeft meer interactie gekregen onderbehoud van nieuwe animatronics en Pardoes die verschijnt in een spiegel 

Schatten boudoir

Muziek salon

Heldenkabinet

Verborgen Fantasie Depot

Verborgen Fantasie Depot Symbolica. Bron Efteling bv

Verschillende nieuwe decoraties verschijnen op de gevel van Symbolica 

Winter Efteling 2022/2023

Zomer Efteling 2024

Schattentour diamant

Schattentour diamant Symbolica. Bron Efteling bv

Symbolica muziek scènes uit paleis der fantasie (bron Efteling bv & Misterpiano92)

Koningszaal

Koningszaal Symbolica. Bron Efteling bv

Galerij der Fantasievollen

Galerij der Fantasievollen Symbolica. Bron Efteling bv