In 1994 wordt de spade gezet in het zuidwestelijk gelegen bosgebied van de Efteling. Er wordt begonnen aan een groot uitbreidingsproject dat later de naam 'Uitrijk' krijgt. In 1995verrijst in dit gebied het Huis van de Vijf Zintuigen, bijbehorende horeca, een kennel en de garderobe, allemaal gelegen aan het dwarrelplein. Dit nieuwe plein sluit aan op het pad rondom de vonderplas en op een spoorwegovergang naast de Soldatenpoort . Een eigen naam heeft het gebied niet.

Alhoewel het gebiedje aanvankelijk een lage attractieve waarde heeft, wordt na twee jaar al de eerste uitbreiding gedaan: een reusachtige bank, een samenwerking tussen Abn AMRO en de Efteling, wordt als eye-catcher en pinautomaat geplaatst aan de rand van het plein. Van 1996 tot 2000 staat de Vermolenmolen op het plein, later wordt deze naar het Anton Pieckplein tussen de andere molens, verplaatst.

Al sinds de jaren negentig wordt bij de Efteling intern gesproken over een 'Centraal Parkdeel', inclusief een nieuwe entreelaan tot het park. Dit wordt later uitgewerkt tot de Vlindervisie waarvan de Pardoes promenade en verdeelplein Brink de belangrijkste onderdelen zijn. Deze worden in 2000geopend, en ook publiekelijk aangeduid als Centraal Parkdeel.

( Foto : ABN AMRO bank )

Ontwerp Polleskeuken stoof. Bron Efteling bv

 

In 2002 opent het Efteling theater haar poorten achter het Huis van de Vijf Zintuigen. In 2007 wordt de volgende noemenswaardige toevoeging aan het areaal gedaan: een mini-attractie, drie als sprookjesfiguren-gesnoeide buxushagen met daarin sproeiertjes, wordt op de Dag van het sprookje van dat jaar geopend onder de naam Sprookjes waterpret. Tot het voorjaar van 2009 is de attractie te zien, om daarna plaats te maken voor een groot pseudo-mobiel horecapunt De vrolijke noot  Datzelfde jaar wordt de Bank vervangen door de Kluis .

Impressie van het Rijk

In 2010 werden voor het eerst plannen gepresenteerd voor het "Rijk van Fantasie", waarbij rondom de op dat moment weinig attractieve Efteling brink een grote attractie, Hartenhof , en diverse horeca gerealiseerd worden, aansluitend aan de al bestaande stijl van de Brink en Pardoes promenade . Dit Rijk zou als vijfde areaal worden toegevoegd aan de verzameling Parkdelen. Later werd ook de naam "Rijk der Fantasie" genoemd. De attractie Hartenhof werd vervolgens uitgesteld, en hiermee werd ook het rijk op de lange baan geschoven. Polles Keuken kwam er wel, en werd organisatorisch gerekend tot het Reizenrijk . In 2011werd kortstondig een ander rijk gecreëerd, het centraal parkdeel of Entree genoemd, waar ook Aquanura en de faciliteiten rond het dwarrelplein onderdeel van uitmaakten, waaraan Polles Keuken werd toegevoegd. In 2013 is deze notie alweer van de plattegrond verdwenen en wordt Polles Keuken weer tot het Reizenrijk gerekend.

In 2017 opent dan toch de opvolger van Hartenhof, Symbolica . Deze wordt samen met Polles Keuken dan eindelijk gerekend tot het "Fantasierijk", zoals de definitieve naam luidt. Ook het entreegebied, waaronder Het huis met de vijfzintuigen  Aquanura en de Pardoes Promenade, worden tot dit rijk gerekend.

( Aantal foto’s van Fantasierijk )

 

Voorbeeld HTML